Skip to main content

Aktuell LAS-lista - Knowledgebase / Webb / Rapporter och påminnelser - WinLas Hjälpcenter

Aktuell LAS-lista

Authors list

Rapporten Aktuell LAS-lista är rapporten som visar arbetstagare vars anställning har upphört eller kommer att upphöra inom fyra veckor från dagens datum, med rätt till företräde. För att ta fram rapporten klickar du på Aktuell LAS-lista från rapportvyn.


Ställ in urval åt användarna

Aktuell LAS-lista är en egen behörighet i behörighetsinställningarna. Om användare enbart får ta ut rapport mot sin egen förvaltning, eller egen personal kommer rapporten tas fram direkt för att underlätta framtagandet av rapporten. Om användare istället får ta ut rapport mot hela organisationen, kommer rapporturval kunna ställas in innan rapportens resultat visas.

Användare kan, med behörighet, ställa om rapporturvalet efter att rapport tagits fram. Kom ihåg att användare enbart kan ställa om så mycket behörigheterna tillåter, så om användaren enbart får söka inom sin personal kan rapporten ej utökas utanför den gruppen.


Begärt företräde eller inte

Rapporten visar i grundläget de anställda som har rätt till företräde, och tar därmed inte hänsyn till om de begärt eller ej. Om rapporten enbart ska visa de som begärt företräde kan systeminställningen Begärt företräde på LAS-listor aktiveras av systemförvaltare.


Note


Systeminställningar är möjliga att ställa om. Exempelvis om systeminställningen Begärt företräde på LAS-listor är aktiverad, kan användare bocka ur den genom att skapa ett Nytt rapporturval.


Gruppering

Listan är förinställd att gruppera efter befattningar och sortera på anställningstid. Detta gör att den med längst anställningstid visas högst upp på listan inom respektive befattningsgrupp. En bra rutin är därför att vid nyanställning undersöka vem som befinner sig högst upp i listan i relevant befattningsgrupp.

Fick du svar på din fråga?