Skip to main content

Aktuell LAS-lista - Knowledgebase / Grund/klient / Rapporter - WinLas Hjälpcenter

Aktuell LAS-lista

Authors list

Det finns också en rapport för vilka arbetstagare som uppnått företrädesrätt, med möjlighet att filtrerar på enbart dem som har begärt.

Aktuell LAS-lista

Den aktuella LAS-listan visar arbetstagare som uppnått företrädesrätt och vars anställning har upphört eller kommer att upphöra inom fyra veckor från dagens datum. Rapporten visar därmed alla arbetstagare som just nu har företrädesrätt till återanställning. Rapporten kan sedan filtreras på en specifik förvaltning (eller motsvarande) samt på enbart arbetstagare som begärt företräde.


Aktuell LAS-lista.jpg
Rapporten är sorterad efter befattningsgrupp där arbetstagaren med längst anställningstid visas överst. Rapporten visar också när arbetstagaren hade/har sin sista anställda dag, samt hur länge företrädesrätten gäller. Det framgår även om det är företrädesrätt LAS Allm (Företräde allmän) eller LAS Säv (Företräde Särkild visstid) som är aktuell för arbetstagaren. Har arbetstagaren uppnått villkoren för båda företrädena är det alltid LAS Allmän som är aktiv då detta är den starkare företrädesrätten som ger bäst förutsättningar för arbetstagaren.


Rapport företräde.jpg
Fick du svar på din fråga?