Skip to main content

Ändra kundspecifik text i Kunskapsbanken - Knowledgebase / Webb / Systeminställningar - WinLas Hjälpcenter

Ändra kundspecifik text i Kunskapsbanken

Authors list

Att kommunicera till användarna rätt information vid rätt tillfälle är en nyckel till framgång vid användande av systemet, varför Kunskapsbanken finns! Kunskapsbanken är stödmaterial som hittas direkt i WinLas Webb och erbjuder anpassning av stödtexter.


Leta efter frågetecken

Frågetecknen hittas överallt i WinLas och innehåller information skapad av WinLas.


Anpassa informationen genom att komplettera med egen

Det finns möjlighet att skapa kundspecifika texter i Kunskapsbanken. Dessa texter är endast synliga inom organisationen. För att kunna skapa och redigera kundspecifika texter så krävs att behörigheten "Redigera kundspecifika texter i Kunskapsbanken" är påslagen för användaren.


2023-11-09_14-45-44.jpg


En användare med denna behörighet kan trycka på frågetecknet som finns på varje sida i WinLas. Om det ännu inte finns någon kundspecifik text så kommer det finnas en knapp med texten [Skapa Kundspecifik hjälptext]:


ImageOm användaren trycker på denna knapp så kommer en editor upp där användaren kan fylla i rubrik, ingress och text till den kundspecifika sidan. Om användaren skulle trycka på ett frågetecken på en sida som redan har en kundspecifik text så syns den kundspecifika texten i fönstret som dyker upp, samt att det finns en knapp för att redigera texten [Redigera Kundspecifik sida].


Visa enbart kundspecifik text

I vissa fall kan texten behöva ersättas helt istället för att enbart kompletteras. I videon nedan visas hur generell hjälptext döljs följt av hur ny kundspecifik text därefter läggs till.Fick du svar på din fråga?