Skip to main content

Anpassa integrationen mellan Learnifier och WinLas - Knowledgebase / Kompetens / Integrationer - WinLas Hjälpcenter

Anpassa integrationen mellan Learnifier och WinLas

Authors list

Det är i WinLas det ställs in vilken information som skickas till Learnifier. De obligatoriska fälten är redan aktiva och behövs för att information ska knytas rätt. Det finns även möjlighet att välja ytterligare fält, de valbara fälten, att skicka med som custom fields till Learnifier förutom de obligatoriska. Observera att det i Learnifier behöver skapas custom fields för de valbara fälten för att data ska kunna visas i Learnifier. Efter att Learnifier skapat custom fields återstår endast att aktivera de valbara fält som önskar visas på användarna i Learnifier.


Var hittar jag inställningarna?

Att anpassa vilka fält som ska skickas till Learnifier är en systeminställning som förutsätter att användare har den behörigheten. Med korrekt behörighet hittas systeminställningar under Administration (kugghjulet).

Valbara fält.gif

Fälten är följande:

Obligatoriska fält:

 1. Namn: Namn på användaren

 2. E-post: Epost från personsidan

 3. Telefonnummer: Telefonnummer från personsidan

 4. WinLas ID: Unik kopplingsID mellan Learnifier och WinLas för att säkra personkopplingar mellan systemen.

 5. Anställningar: Skickar den/de enheter som personen är anställd på (redovisas som Teams i Learnifier)

Valbara fält:

Note


Kom ihåg att informationen sparas som custom fields. Kontakta därför Learnifier innan de valbara fälten aktiveras.

 1. Förvaltning: Den förvaltning som användaren tillhör

 2. Befattningsgrupp: Den befattningsgrupp användaren tillhör

 3. Chefens namn: Namn på användarens chef

 4. Chefansvar: Om användaren är chef (ja/nej)

 5. Chefsnivå: Vilken typ av chef användaren är (A/B/C/L)

 6. AID-kod: Vilken AID-kod användaren har

 7. Enhetsgren: Vilken enhet som användaren jobbar på (grenen från förvaltning ner till enheten de är direkt anställda på)


Vad händer om jag inaktiverar ett valbart fält vi tidigare använt?

Informationen kommer inte längre uppdateras i Learnifier. Var därför noga med att kontakta Learnifier för att plocka bort aktuella custom field för att undvika inaktuella uppgifter.

Fick du svar på din fråga?