Skip to main content

Byta namn på LAS och klient-rapporter - Knowledgebase / Webb / Rapporter och påminnelser - WinLas Hjälpcenter

Byta namn på LAS och klient-rapporter

Authors list

Las-rapporterna har olika syften och namnsatts därefter. Stämmer dessa namn inte överens med vad ni önskar kalla dessa? Inga problem, för ni kan namnsätta dem till vad ni önskar ?


Byt namn som systemförvaltare i WinLas Grund

Rapporterna är desamma som hittas i WinLas Grund (klienten), varför det är där namnen justeras. Med systemförvaltarbehörighet kan kan användare byta namn. I WinLas Grund, gå till Arkiv -> Systeminställningar -> Rapporter. Justera namn på rapporterna (markerade i bild nedan). Justera namn på önskade rapporter och spara, förändringar kommer synas direkt i webb-gränssnitt.


Note


En rapport har generellt specialtecken “&” framför rubriken. Detta är den rapport som är förvald när rapporter ska skapas i WinLas Grund och påverkar därmed inte WinLas Webb. Viktigt är dock att detta tecken lämnas kvar om rapporter ska tas ut i klienten utan namnge rapporten efter tecknet likt bilden ovan.


Fick du svar på din fråga?