Skip to main content

Exportera Egna anteckningar - Knowledgebase / Grund/klient / Stöd för systemförvaltare - WinLas Hjälpcenter

Exportera Egna anteckningar

Authors list

Egna anteckningar i WinLas fungerar på så sätt att det enbart är den användaren som har skrivit anteckningen som kan läsa den. Anteckningen är inte synlig för någon annan och kommer inte heller med på rapporter. Funktionen finns till för att kunna säkerställa att WinLas inte lagrar uppgifter som inte längre behöver finnas kvar.

Det går att exportera ut dessa anteckningar från WinLas om ni vill kunna se vad som finns registrerat här. Du som har systemförvaltarbehörigheten i WinLas har tillgång till detta. För att exportera ut dessa anteckningar går du till Arkiv-Export/Import-Exportera-Persondata.


Bocka i Egna anteckningar och klicka på verkställ. Det kommer upp en fråga om du vill exportera Egna anteckningar, här svarar du ja.
När detta är gjort har du nu ett utklipp som du kan klistra in i ett tomt Excelblad. Nu kan du se vilka anteckningar som finns i ert WinLas samt vem som lagt in dem.

Fick du svar på din fråga?