Skip to main content

Gallring av uppgifter - Knowledgebase / Webb / För systemförvaltaren - WinLas Hjälpcenter

Gallring av uppgifter

Authors list

Att hålla information uppdaterad innebär lika mycket att lägga till ny information som att ta bort inaktuell. Uppgifter som inte längre fyller någon funktion ska tas bort. I WinLas finns därför stöd att automatisk gallra information som inte längre behövs, samt med rekommendationer kring hur dessa ställs in.

Hitta till gallringsfunktionen

Med behörighet att Gallra kan användare hitta till gallringsfunktionen från Administration.

Aktivera gallring

Det finns möjlighet att på varje uppgift göra inställningen att gallring ska ske efter ett visst antal dagar. Ett streck i kolumnen VÄRDE (GALLRAS EFTER X ANTAL DAGAR) betyder att uppgiften inte gallras.

För att gallra vald uppgift redigera uppgiften och ange hur många dagar uppgifterna ska finnas kvar i systemet. I exempel nedan


Gallring.gif

Rekommendationer

Hur länge uppgifter får sparas i systemet varierar beroende på vad rutiner och dokumentationsplaner säger. En stark rekommendation är dock att gallra behörighetsroller efter en viss tid, detta så administratör har aktuellt användarlistor.

Fick du svar på din fråga?