Skip to main content

Göra person anonymitetsskyddad - Knowledgebase / Grund/klient / Stöd för systemförvaltare - WinLas Hjälpcenter

Göra person anonymitetsskyddad

Authors list

I WinLas finns möjlighet att göra en arbetstagare anonymitetsskyddad. Anonymitetsskyddade personer visas normalt sett enbart för systemförvaltare med R1-behörighet, dock kan behörigheten att se anonymitetsskyddade utökas till att även omfatta användare med R2- eller R5-behörighet.

Hur görs en arbetstagare anonymitetsskyddad?

1.                                      Leta fram arbetstagaren i WinLas

2.                                      Klicka sedan i fältet för namnet och sudda ut både för och efternamn.

2024-02-02_14-46-48.jpg
3.                                      Skriv "Anonym" i fältet för Namn och tryck på sparaknappen

2024-02-02_14-48-40.jpg
4.                                      Nu är arbetstagaren anonymitetsskyddad i WinLas. Detta gör att enbart personer med en specifik behörighet kan se dessa arbetstagare i WinLas.


Behörighetsstyra synlighet av anonymitetsskyddade

Under Arkiv/System/Inställningar/Behörigheter-Visa kan systemförvaltaren styra vilka som ska få se anonymitetsskyddade personer i WinLas.

Det finns tre inställningsmöjligheter som styr vilka som ska kunna se anonymitetsskyddade personer i WinLas, nedan beskrivs samtliga.

·         Visa skyddade uppgifter för systemförvaltare – Ger alla användare med R1-behörighet tillgång till anonymitetsskyddade personer i WinLas.

·         Visa skyddade uppgifter för behörighet R2 – R2 behörighet ges vanligen till HR-administratörer som ska ha en lite starkare behörighet och kunna registrera manuell anställningstid bland annat. Genom att slå på inställningen ges även R2-användarna behörighet att kunna se anonymitetsskyddade i WinLas.

·         Visa skyddade uppgifter för behörighet R5 – R5 behörigheten är för de som arbetar som systemförvaltarstöd och ska kunna komma åt tabeller och inställningar i WinLas. Ska dessa användare även kunna administrera anonymitetsskyddade slås inställningen på.

2024-02-02_14-50-10.jpg
Fick du svar på din fråga?