Skip to main content

Händelsen uppsagd pga arbetsbrist - Knowledgebase / Grund/klient / Personbilden - WinLas Hjälpcenter

Händelsen uppsagd pga arbetsbrist

Authors list

Händelse används för att tända LAS-skylten på tillsvidareanställda för att kunna registrera en begäran om företrädesrätt i WinLas, redan innan avslutet registrerats i lönesystemet. Händelsen gör också så att arbetstagaren kommer med på den Aktuella LAS-listan. 

Hur lägger jag till händelsen?

  1. Börja med att ta fram arbetstagaren det gäller.

  2. Klicka sedan på fliken för händelser.

  3. Om det finns tidigare registrerade händelser på arbetstagaren, klicka på Ny händelse för att skapa en tom rad.

  4. Välj händelsen Uppsagd pga arbetsbrist.


  5. I fältet för From datum ange arbetstagaren sista anställda dag.


  6. Fyll i övrig information som kan vara av vikt för händelsen.

  7. Spara därefter händelsen.


Efter att händelsen sparats ändras LAS-skylten från att vara helt grön till att vara turkos/grön. Det innebär att arbetstagarens eventuella företrädesrätt har aktiverats. Datum för hur länge företrädesrätten är aktuell visas också. Genom att arbetstagaren företrädesrätt har aktiverats kommer arbetstagaren visas på den Aktuella LAS-listan över arbetstagare med företrädesrätt. Efter att företrädesrätten aktiverats går det också att registrera en eventuell begäran om företrädesrätt på arbetstagaren, både i WinLas klient och i WinLas webb.

2023-11-06_15-24-00.jpg
Fick du svar på din fråga?