Skip to main content

Händelser på person - Knowledgebase / Grund/klient / Personbilden - WinLas Hjälpcenter

Händelser på person

Authors list

Händelser är ett snabbt sätt att registrera viktig information på person i WinLas. Aktuella händelser visas alltid på personbilden och kommer med på alla rapporter. I rapport urvalet går det också bra att söka på en specifik händelse för att tex se hur många personer som har ett inkommit med ett utdrag ur belastningsregistret. Händelser kan också automatiskt påverka olika delar i WinLas. Händelsen Tackat nej till konvertering enl 5 § släcker konverterings datumet på personen.

Hur registrerar jag en händelse på en person?

Finns det aktuella händelser sedan tidigare registrerade på personen visas dessa alltid direkt i personbilden. För att registrera en ny händelse klicka på fliken Händelser. En tom rad skapas automatiskt när inga tidigare händelser finns registrerade. Om det sedan tidigare finns händelser, klicka på Ny händelse.

From datum sätt från dagen då händelsen skapades. I kolumnen Händelse finns en rullista med valbara händelser. Önskas övrig information anges till händelsen läggs detta lämpligen in i fältet för Fri text (max 30 tecken) eller fältet Anteckningar (max 500 tecken). Om händelsen ska upphöra att gälla vid en viss tidpunkt går det bra att ange ett gäller tom datum. En månad innan händelsen löper ut får användaren en påminnelse i systemet. På så sätt går det enkelt att följa upp händelser som behöver förnyas.

Hur tar jag bort en händelse?

Alla nya händelser som skapas får per automatik statusen Aktuell. För att ta bort en händelse ska statusen ändras till Makulerad.

När händelsen är makulerad kan den även raderas. För att radera händelsen tryck på Ta bort.


Makulerad.png

Söka på händelser i rapporter

Systemförvaltaren kan säkerställa att användarna alltid får med aktuella händelser på rapporterna. Detta genom att slå på inställningen Bifoga alltid händelser (anteckningar). Inställningen finns under Arkiv- System- Inställningar och fliken Rapporter.

I rapport verktyget går det också enkelt att skapa sammanställningar över vilka personer som har en viss händelse inlagd.

Example

Arbetsgivaren önskar se alla anställda som arbetat efter 2023-01-01 och som har händelsen Utdrag ur belastningsregistret registrerad i WinLas. Händelsen ska även vara registrerad efter 2023-01-01. Väljs inget händelsedatum visas alla händelser oavsett datum för registrering.


Händelsen Tackat nej till konvertering enl 5 §

Händelsen används när en arbetstagare tillfälligt avstår sin konverteringsrätt. Konvertering innebär att arbetstagaren kvalificerat sig för en tillsvidareanställning, för mer information om konvertering se Beräkning av företrädesrätt och konvertering

I WinLas visas ett konverteringsdatum på alla arbetstagare som kvalificerat sig för en tillsvidareanställning. Genom att registrera händelsen släcks datumet för dagen då arbetstagaren kvalificerat sig för konvertering. Arbetstagaren kan som längst avstå sig sin konvertering i 6 mån (AB 4 § moment 4). I WinLas ska därför alltid ett gäller tom datum anges vid registrering av denna händelse. Arbetstagaren fortsätter visas på konverteringsrapporten men då utan konverteringsdatum. Istället visas händelsen.


Example

Arbetstagare Josefin har kvalificerat sig för en tillsvidareanställning. I WinLas visas informationen på personbilden genom att handen vid uppnådd konvertering lyser. Genom att klicka på handen visas ett konverteringsdatum.

Händelsen Tackat nej till konvertering enl 5 § registreras på arbetstagaren och denne väljer att avstå sin konvertering tom 221231, handen för konvertering släcks när händelsen sparas.

Vad händer sen?

Scenario 1: Arbetstagaren är aktiv i sysselsättning efter att händelsen löpt ut. Har arbetstagaren fortfarande uppnått kvalificerings gränsen för konvertering, kommer WinLas tända handen på nytt och presentera ett nytt konverteringsdatum.

Scenario 2: Arbetstagaren är aktiv i sysselsättning men har efter det att händelsen löpt ut inte uppnått gränsen för konvertering, handen förblir då släckt.

Scenario 3: Arbetstagaren är inte aktiv i sysselsättning, handen förblir då släckt.


Händelserna Begärt företräde LAS och Begärt företräde SÄV

Händelserna används för att registrera att en arbetstagare gjort anspråk på sin företrädesrätt och föregås därför oftast av ett beskedbrev. Händelserna kan enbart registreras genom att högerklicka på anställningsraden på vilken begäran om företrädesrätt inkom.
WinLas kommer i nästa steg känna av vilken typ av företrädesrätt arbetstagaren har. Beroende på om det är företrädesrätt LAS Allmän eller LAS SÄV i personbilden, skapas någon av händelserna Begärt företräde LAS eller Begärt företräde SÄV. Läs mer om företrädesrätt i artikel Beräkning av företrädesrätt och konvertering
Fick du svar på din fråga?