Skip to main content

Hitta personal - Knowledgebase / Webb / Personsidan - WinLas Hjälpcenter

Hitta personal

Authors list

Startsidan är det första du möts av i Webb och anpassar sig efter vad du har tillgång till eller vad som är aktuellt. Vanligt är att få ta del av aktuella påminnelser eller söka reda på personal.


2023-10-03_08-15-45.png

Genvägar i header

I headern hittas alltid de ikoner du har tillgång till och WinLas-logotypen som tar dig tillbaka till startsidan. Exempel på andra genvägar du hittar är rapport-ikonen om du behöver nå personallistor och rapporter, eller användare-ikonen om du behöver nå ditt användarkonto.


Påminnelser och senaste rapporter

Påminnelser genereras av systemet utifrån vad du som användare behöver påminnas om. Mer om dessa här:  Påminnelser och rapporter.

Senaste rapporter dyker först upp när du tagit fram din första lista. Klicka först på rapport-ikonen i header, så kommer systemet ihåg vilka listor du föredrar.


Sökrutan

Sök reda på namn eller personnummer för att hitta personal. Tryck på enter/retur för att söka.


Note


Söker du historisk personal som inte längre är anställd? Säkerställ att det finns rätt Behörigheter att söka efter all personal.

Sökrutan.gif


Personallistan

Även kallad Min personal, då chefens personal alltid hittas här. Med hjälp av filtrering kan även andra delar av organisationen väljas i organisationsträdet.


Min personal.gif

Note


Vad innebär de olika ikonerna i personallistan?

Figuren till vänster kan ha tre olika färger, beroende på anställningsform:

Grön färg används för tillsvidareanställning.

Blå färg används för visstidsanställning.

Grå färg används för inaktiva anställningar.


2023-09-15_11-18-23.png

Utöver detta kan bokstäver finnas, håll markören över för att veta mer kring dessa.


Fick du svar på din fråga?