Skip to main content

Inaktivera eller ta bort mall - Knowledgebase / Personalanteckningar / Administrera anteckningar - WinLas Hjälpcenter

Inaktivera eller ta bort mall

Authors list

Ibland ska anteckningar inte användas längre eller göras större justeringar i. Det kan då vara effektivt att inaktivera mallen eller kanske till och med ta bort den.

Inaktivera mall

När redan skapade anteckningar ska finnas kvar på person, men inga fler ska kunna skapas är det effektivt att inaktivera mallen.

Att inaktivera mall innebär att:

  • Redan skapade anteckningar kommer finnas kvar kopplade till person.

  • Redan skapade anteckningar kommer gå att redigera.

  • Det kommer INTE vara möjligt att skapa nya anteckningar från inaktiverad mall.

Inaktivera mall.gif

Ta bort mall

Ta bort mall om all data till den ska tas bort.

Note


En mall som har anteckningar skapade kan inte tas bort. För att ta bort mall behöver tidigare skapade anteckningar knutna till mallen tas bort först.


Fick du svar på din fråga?