Skip to main content

Konverteringspersonal VIK/SÄV/AVA - Knowledgebase / Webb / Rapporter och påminnelser - WinLas Hjälpcenter

Konverteringspersonal VIK/SÄV/AVA

Authors list

Konverteringslistan visar vilken personal som har uppnått konverteringsrätt samt vilka som börjar närmar sig konvertering. I rapporten listas de olika konverteringsdagarna på varsin rad. I de fall en arbetstagare har uppnått rätten att konvertera till en tillsvidareanställning visas ett konverteringsdatum i kolumnen längst ut till höger. 

Ställ in urval åt användarna

Konverteringslista är en egen behörighet i behörighetsinställningarna. Om användare enbart får ta ut rapport mot sin egen förvaltning, eller egen personal kommer rapporten tas fram direkt för att underlätta framtagandet av rapporten. Om användare istället får ta ut rapport mot hela organisationen, kommer rapporturval kunna ställas in innan rapportens resultat visas.

Användare kan, med behörighet, ställa om rapporturvalet efter att rapport tagits fram. Kom ihåg att användare enbart kan ställa om så mycket behörigheterna tillåter, så om användaren enbart får söka inom sin personal kan rapporten ej utökas utanför den gruppen.

Konverteringsdatum

Konverteringsdatumet bestäms av den konverteringsregel som ”slår till” först. De arbetstagare som saknar datum förväntas inte uppnå konverteringsrätt på sin nuvarande anställning. Så fort systemet noterar att en anställning kommer ge rätt till konvertering, kommer ett konverteringsdatum synliggöras i rapporten. Det är först vid angivet konverteringsdatum som arbetstagaren har rätt att få sin tidsbegränsade anställning omvandlad till en tillsvidareanställning. 

Har arbetstagaren valt att tillfälligt avstå sig sin konvertering och detta har registrerats i WinLas genom händelsen “Tackat nej till konvertering enl 5§” släcks konverteringsdatumet tillfälligt i rapporten, under den tid då händelsen är giltig. För att visa händelser på rapport, bocka i Visa händelser.

Fick du svar på din fråga?