Skip to main content

Koppla kurs från InfoCaption till kompetens i WinLas - Knowledgebase / Kompetens / Integrationer - WinLas Hjälpcenter

Koppla kurs från InfoCaption till kompetens i WinLas

Authors list

Att koppla kurs från InfoCaption till WinLas Kompetens görs generellt av administratör/systemförvaltare. Koppling knyter ihop att när deltagare genomfört kurs i InfoCaption med godkänt resultat, skapas kompetens i WinLas. Ett bra sätt för att samla resultat på ett och samma ställe

Kort beskrivet produceras kurser och innehåll i InfoCaption, medan kompetenser och kopplingar hanteras i WinLas. Följ stegen nedan för att koppla önskad kurs till kompetens.

1. Skapa kurs i InfoCaption

Första steget är att skapa en kurs i InfoCaption. Läs mer om hur du skapar kurser i InfoCaptions guide.


2. Koppla kurs till kompetens i WinLas

Att koppla kurs från InfoCaption till WinLas Kompetens görs från administrationsvyn. Välj därefter vilken/vilka kurser från InfoCaption som ska generera vilken kompetens i WinLas. Kom ihåg att enbart publicerade kurser dyker upp i listan, varför exempelvis inte guider kan integreras.

 

Koppla kurs till kompetens

 

Note


Var noga med att lägga till giltighetstid på kompetensen innan koppling görs mellan InfoCaption och WinLas för att säkerställa att korrekt datum registreras. För de kompetenser som skapas från integrationen genereras datum från kompetensens defaultvärde för t.o.m. som ställs in i kompetensträdet. Läs mer här:  Lägg till eller ta bort kompetens i kompetensträdet.


3. Följ upp kompetenser i WinLas

WinLas kontrollerar koppling mot InfoCaption löpande, varför kompetenser kommer registreras så fort koppling är gjord. Det är därför dags att nyttja kompetensrapporter och profiler.


Note


Tips!

  • Administratören kopplar i egen vy vilka kurser som ska generera vilken kompetens. För att hitta till kopplingarna förutsätts att behörigheten Administrera kompetensintegrationer är aktiverad för administratörens roll.

  • WinLas identifierar vilka deltagare som ska ha vilken kompetens med hjälp av epostadress. Saknas kompetens hos någon anställd bör epostadresser mellan systemen undersökas.

  • När du kopplar kurs till kompetens hämtas även historiska deltagare. Detta innebär att om deltagaren gick kursen innan kopplingen, kommer kompetens ändå skapas för deltagaren i WinLas. Om en person redan hade kompetens registrerad skrivs inte denna över för att undvika dubbletter.

  • Du kan koppla flera kurser till samma kompetens, men även flera kompetenser till en kurs.

  • Skulle något gå knas när du testar eller vid underhåll, kom ihåg att när du tar bort koppling mellan kurs och kompetens kommer de genererade kompetenserna fortfarande finnas registrerade på deltagarna. För att underhålla kan kompetens tas bort helt från WinLas, vilket tar bort registreringen på samtliga med den kompetensen, eller per individ. Detta gör det även enkelt när du testar integrationen ??

  • Om kurs tas bort från InfoCaption kommer kopplingen fortfarande synas i WinLas, men kompetenser uppdateras inte längre. Koppling kan därför tas bort om så önskas.


Fick du svar på din fråga?