Skip to main content

Skapa användarkonto manuellt och ändra koppling till personsida - Knowledgebase / Webb / Roller och behörigheter - WinLas Hjälpcenter

Skapa användarkonto manuellt och ändra koppling till personsida

Authors list

WinLas är designat att i samband med inloggning skapa användarkonto, om det inte redan finns, tilldela roller samt koppla ihop användarkonto med den anställdas personsida. Ibland kan systemet ha problem att identifiera vilken anställd som hör till vilken användare, och då kan det vara smidigt att koppla konto med personsidan manuellt.


Hur vet jag om koppling saknas mellan konto och person?

I samband med att medarbetaren loggar in i systemet och får felsignal att konto saknas eller att behörighet saknas är det troligen någon koppling mellan personen och dess konto som felas. Första steget är att kontrollera om användarens inloggningsnamn hittas i användartabellen. Saknas användarnamn kan en ny användare behöva läggas till. Finns användarnamn kan vi behöva genomföra en personkoppling, vilket beskrivs längre ned.


2023-03-02_07-22-00.jpg


Alternativ 1: Lägg till nytt konto via personsidan (med personkoppling)

Om användaren saknar konto ska detta generellt skapas via inloggning. Detta är smidigt framförallt om man Tilldela roller via mappning (SSO). Skulle konto behöva skapas ändå görs detta enklast från personsidan. Klicka på fliken användarkonto och därefter på Skapa konto. Hittar WinLas inloggningsnamn skapas kontot direkt med koppling till personsidan. Roller kan nu tilldelas manuellt om dessa inte tilldelas via SSO.Note

Ibland ger WinLas signal att konto inte kan skapas. Detta beror i många fall på att inloggningsnamnet redan är upptaget. Kontrollera då i användartabellen om användarkonto redan är skapat, för att därefter ta bort det. Sök gärna efter både användarnamnet eller epostadressen. Om användarnamnet inte är upptaget kan ett konto utan personkoppling behöva skapas, följt av att manuellt behöva koppla ihop det med personsidan, vilket beskrivs nedan.


Alternativ 2: Lägg till nytt konto via användartabellen (utan personkoppling)

Att skapa konto utan personkoppling kan vara effektivt om man vill inkludera externa användare. Eftersom dessa inte har någon personsida i WinLas kan användare läggas till från användartabellen. Klicka på Lägg till och ange därefter användarens önskade inloggningsnamn/AD-konto för att sedan spara.


Ändra koppling till person

Om ett användarkonto utan personkoppling behöver kopplas till en specifik personsida görs detta från användarkontot. Anställda i WinLas får automatiskt ett unikt PersonID, vilket är en identifiering. Denna hittas genom att gå till önskad personsida under användarkonto. Saknas användarkonto hittas de siffror PersonID består av även i URL.

2023-03-02_08-20-49.jpg

När vi vet PersonID kan vi nu via användartabellen navigera till önskat användarkonto med eller utan befintlig personkoppling, och klicka därefter på ändra koppling till person. Klistra in PersonID och systemet kopplar nu ihop användarkonto med önskad personsida.

2023-03-02_08-16-29.jpg
Fick du svar på din fråga?