Skip to main content

Lägg till valbar egenskap/kryssruta - Knowledgebase / Grund/klient / Stöd för systemförvaltare - WinLas Hjälpcenter

Lägg till valbar egenskap/kryssruta

Authors list

Under Arkiv-System-Design-Kryssrutor finns möjlighet för kunden att själv skapa egna egenskapsrutor.  

Rödmarkerade kryssrutor får ej ändras då de påverkas maskinellt av t.ex. händelser som läggs in.  

 

Från vyn under Arkiv-System-Design-Kryssrutor, markera ett tomt fält och skriv sedan in vad den nya kryssrutan ska heta för att skapa.  Är samtliga rutor upptagna kan någon tidigare behöva tas bort.

 

Tryck sedan på Verkställ.  

Nu har den nya kryssrutan skapats och är klar att börja användas.   

C:\Users\Linn\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2f92aa67.PNG


Fick du svar på din fråga?