Skip to main content

Lägg till och redigera händelser - Knowledgebase / Grund/klient / Stöd för systemförvaltare / Tabeller - WinLas Hjälpcenter

Lägg till och redigera händelser

Authors list

Som systemförvaltare är det möjligt att under alternativet Händelser lägga till kundspecifika händelser.

2023-02-03_07-45-20.png

Lägg till ny händelse

De händelser som är unika för just er installation är markerade med ett versalt K. Vissa händelser är styrande och kan därför inte redigeras och dessa är märkta med ett versalt W.  För att lägga till ny händelse kan du scrolla till önskad plats i listan följt av att skapa Märke K och namnge händelsen. När listan sparas om genereras en ny kod till de händelser som saknar kod.

Historikmärk händelse

Händelser märkta med ett H är historiska och därmed inte valbara för användarna. Du som administratör kan själv H-märka händelser du inte vill använda, skriv ett H i kolumn Märke för att dölja en händelse.  

Fick du svar på din fråga?