Skip to main content

Lägg till kompetens på personsidan - Knowledgebase / Kompetens / Hantera kompetenser på personsidan - WinLas Hjälpcenter

Lägg till kompetens på personsidan

Authors list

Via behörigheter kan användare även lägga till, ta bort och redigera kompetenser. I följande avsnitt kommer dessa delar behandlas. 


Lägg till och redigera kompetens 

Under fliken Kompetens syns samtliga kompetenser som finns tillagda på medarbetaren. Förutsatt att behörigheten Registrera Kompetens är aktiverad kan användaren lägga till fler kompetenser. Klicka på Lägg till kompetens och välj därefter önskad kompetens från trädstrukturen eller via sökning. Fyll i kompletterande information i kompetensfälten. Spara för att lägga till kompetensen.


Note


Alla kompetenser som registreras följer personen de är registrerade på. Så flyttar sig personal till annan del i organisationen följer kompetenser med.

 

Bifoga fil

När kompetens är registrerad kan fil bifogas och knytas till kompetensen. Ett effektivt sätt att samla intyg eller liknande på ett ställe.


Kompetens har löpt ut

Kompetenser som har utgångna till och med-datum kan hanteras på två olika sätt (oavsett vilken väg som väljs försvinner påminnelser):

  1. Justera kompetensens till och med-datum
    Detta är effektivt om historik ej är intressant.

  2. Lägg till likadan kompetens med nytt till och med-datum
    Effektivt om det finns intresse att följa giltighet historiskt.


Attestering av kompetenser

När användare har behörigher att registrera kompetenser kan anmärkningen "Ej attesterad" dyka upp. Detta innebär att användare som får attestera kompetenser behöver göra detta innan kompetens är giltig. Ska kompetens direkt vara giltig behöver användare både behörighet att registrera kompetenser samt attestera kompetenser. Kompetenser kommer då registreras och vara giltiga direkt. Attestering görs via åtgärdsmenyn (tre prickar) och förutsätter behörighet att användaren får attestera kompetenser för den anställda.


Example


I följande exempel har Erikas chef, som enbart får registrera kompetenser, registrerat en kompetens som behöver attestering. En annan användare som kan attestera kompetenser åt Gustaf behöver nu attestera denna för att få bort anmärkningen och göra kompetensen giltig.


Note


Ett bra sätt att hålla koll på vilka kompetenser som behöver attesteras är att använda påminnelserapporterna Påminnelse - Kompetens. Påminnelser kan då ges via startsidan och månadsbrev när det finns kompetenser som behöver attesteras.


Fick du svar på din fråga?