Skip to main content

Lägg till logotyp och ändra teckensnitt i PDF-mall (personalanteckningar) - Knowledgebase / Personalanteckningar / Administrera anteckningar - WinLas Hjälpcenter

Lägg till logotyp och ändra teckensnitt i PDF-mall (personalanteckningar)

Authors list

I vissa fall önskas anteckningar exporteras ut till PDF. Du som administratör kan då ställa in hur det dokumentet ska se ut, genom att exempelvis läggas till organisationens logotyp.

2023-04-23_14-13-29.png

Lägg till logotyp i PDF-mall

För att kunna lägga till logotypen förutsätts behörigheten Systeminställningar. PDF-mall hittas därefter under Administration. Skapa därefter en ny PDF-mall. Bocka i att använda logotyp och ladda upp önskad bild i accepterat format (PNG-format är rekommenderat). Justera storlek och placering för att därefter förhandsgranska för kontroll.

2023-04-23_14-16-44.png

Knyt PDF-mall till anteckning

Nu när PDF-mall är skapad kan de antingen


Note


Du kan lägga till flera PDF-mallar och knyta dessa till olika anteckningar, om PDF-dokumentet ska följa olika designer.


Fick du svar på din fråga?