Skip to main content

Visa legitimationer från Socialstyrelsen - Knowledgebase / Kompetens / Import av legitimationer - WinLas Hjälpcenter

Visa legitimationer från Socialstyrelsen

Authors list

Import av legitimationer från Socialstyrelsen sker med automatik 12 gånger per år. På personsidan visas hur många behörigheter medarbetaren har, men under kompetensfliken listas ytterligare information om legitimationerna med mer information.

Note


För att säkerställa att legitimationerna är korrekta och uppdaterade är det inte möjligt att justera legitimationerna på personsidan. Detta innebär att det enda användare behöver bekanta sig med är att hur WinLas redovisar kompetenserna.


Socialstyrelsen - personsidan.png

Importen uppdaterar varje månad

Ibland kan det klia i fingrarna att uppdatera en legitimation eller lägga till en ny sådan om en ny kommit in. Detta är inte möjligt då importen inte tillåter ändringar, utan uppdateras automatiskt en gång i månaden. Detta innebär också då att legitimationer hamnar i en egen kategori under de listade kompetenserna på personsidan.


Håll koll på kolumnerna

I första kolumnen visas vilken/vilka typer av legitimationer en person besitter. Följt av detta den yrkeskod och kategori som Socialstyrelsen använder. I vissa fall kan legitimationer inskränkas, varför en kommentar synliggör detta. Slutligen visas de datum där beslut togs att utfärda beviset till användaren samt när WinLas senast läste in och kontrollerade legitimationen. Är användare därför osäker på när senaste kontroll av personens legitimation gjordes syns det direkt på personsidan.


Synliggör med profiler

Tips är att koppla på en profil för roller som kräver en legitimation av någon form för att då snabbt se om personen besitter rätt legitimation samt för att enkelt se GAP var det saknas behöriga individer. Läs mer om det i artikeln Visa GAP med profilen.

Fick du svar på din fråga?