Skip to main content

Olika lärarlegitimationsrapporter - Knowledgebase / Kompetens / Import av legitimationer - WinLas Hjälpcenter

Olika lärarlegitimationsrapporter

Authors list

WinLas lärarlegitimationsimport sköter registrering av kompetenser automatisk genom att kontinuerligt hämta uppgifter från lärar- och förskollärarregistret. Detta innebär att användare enbart behöver fundera på hur vi söker reda på kompetenser. Till hjälp finns färdiga rapporter.

  

Note


I flera rapporter finns möjlighet att visa GAP och avslutade anställningar. Väljs alternativet att visa GAP visas de i satt urval som uppfyller sökkriterierna, samt de som inte uppfyller. Detta innebär att om jag exempelvis väljer en del i organisationen, därefter bockar i visa GAP, kommer samtlig personal på denna enhet visas och vilka som uppfyller sökkriterier.

Väljer jag att visa personer med avslutade anställningar kommer de personer som uppfyller sökkriterierna visas, både de med aktiva anställning och ej.

Standardrapporter för lärarlegitimationer


Legitimationer från Skolverket

Denna rapport kan användas när legitimation inom olika ämnen vilka i urval som innehar vald legitimation. Rapporten kan därför användas för att snabbt ta reda på vilka medarbetare som innehar/saknar vilken lärarlegitimation. Välj önskad lärarlegitimation och avgränsa eventuellt inom olika befattningar eller organisationstillhörigheter.

 

 

Example


Jag vill veta vilka i vissa delar av organisationen som har eller saknar lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation.

 

 

 

 

Legitimationer från Skolverket - Ämne

Rapporten är designad att i första hand redovisa i vilka ämnen personal har behörighet i, samt vilka olika årskurser dessa gäller. Rapporten kan även söka inom stödformen särskilt stöd. Välj önskad behörigheter och avgränsa eventuellt inom olika befattningar eller organisationstillhörigheter.

 

Example

Jag vill veta vilka som är behöriga inom ett eller flera ämnen i särskild årskurs, eller vilka som är behöriga och har examen inom fritidshemmet.

 


 

Utökade rapporter för lärarlegitimationer

Legitimationer från Skolverket per ämne- och individnivå

Rapporter listade ovan listar en rad för varje behörighet. Denna rapport listar istället en rad per anställd vilket gör det enkelt att sortera på olika ämnen och behörigheter för att få en bättre översikt över vilka som besitter vilken behörighet i en och samma vy. Välj önskad skolform och avgränsa eventuellt inom olika befattningar eller organisationstillhörigheter.


Example


Utifrån vald skolform vill jag redovisa vilka ämnen personal är behörig i.

 

 Legitimationer från Skolverket per ämne- och gruppnivå

Rapporten visar det antal som uppfyller kravet utifrån angivet urval. Likt tidigare rapport listar denna en översikt på samtliga ämnen, men med en summa av utifrån ämne. Välj önskad skolform och avgränsa eventuellt inom olika befattningar eller organisationstillhörigheter.

 

Example


Utifrån vald skolform vill jag visa hur många som är behöriga i vilka ämnen.


Legitimationer från Skolverket - Anställning med legitimationskrav

Rapporten visar grafiskt hur stor andel är behöriga och inte utifrån valt urval. Här kan rapporten ställas in att räkna heltidstjänster, vilket summerar sysselsättningsgraden till antal heltidstjänster.


 

Example


Jag vill visa hur stor andel utifrån inställt urval är behöriga/ inte behöriga.


Fick du svar på din fråga?