Skip to main content

Visa lärarlegitimation - Knowledgebase / Kompetens / Import av legitimationer - WinLas Hjälpcenter

Visa lärarlegitimation

Authors list

Import av lärarlegitimationer sker med automatik ett visst antal gånger per år, och är du osäker på hur ofta eller när import sker för din organisation är du välkommen att höra av dig till oss på support@winlas.se. På personsidan visas hur många behörigheter medarbetaren har, men under kompetensfliken listas sedan samtliga lärarlegitimationer med mer information.

En egen kategori som underhålls automatiskt

Importen hamnar i en egen kategori under de kompetenser som organisationen valt att registrera i kompetensträdet. För att säkerställa att legitimationerna är korrekta och uppdaterade är det inte möjligt att justera legitimationerna på personsidan. Detta innebär att det enda användare behöver bekanta sig med är att hur WinLas redovisar kompetenserna.

Under kompetensfliken kan jag få bra information:

  1. Överst visas vilken/vilka typer av legitimationer den anställda besitter och i vilka skolformer.

  2. I kolumnen senast kontrollerad kan användare få information om när legitimationen senast kontrollerades.

  3. Slutligen listas de ämnen och eventuella specialistbevis medarbetaren har i sin legitimation.


Note


Observera att WinLas enbart kontrollerar aktiva anställningar, vilket betyder att kommande anställningar eller historiska ej uppdateras.Fick du svar på din fråga?