Skip to main content

Bisyssla - Knowledgebase / Webb / Personsidan - WinLas Hjälpcenter

Bisyssla

Authors list

På personsidan finns färdiga formulär att fylla i bisyssla, så det går snabbt för antingen medarbetare eller chef att registrera. Beroende på behörigheter kan jag antingen enbart få registrera bisyssla, eller även attestera/avslå den.

Om användare både lägger till och attesterar

Om användaren har behörighet att både registrera och attestera bisyssla sker registreringen i följande steg

  1. Gå till fliken bisysslor

  2. Fyll i information och bifoga eventuell fil

  3. Attestera/avslå bisysslan

Nedan ser du hur exempelvis chef som har behörighet att både lägga till och attesterar bisyssla på sin personal först lägger till bisysslan och sedan attesterar den.

Bisyssla.gif


Om en användare lägger till och annan attesterar

Ibland önskas det att en användare registrerar följt av att någon annan attesterar/avslår. Ett typiskt exempel är att medarbetaren registrerar att denna har bisyssla, där chef sedan ska attestera. Arbetsgången blir likt ovan, men efter att bisyssla lagts till och sparats kommer annan användare behöva attestera eller avslå.

Säkerställ att användare som ska lägga till enbart får behörighet att redigera bisyssla, medan den som ska attestera får både redigera och attestera.

Note

För att den som attesterar ska kunna hålla reda på när något nytt finns registrerat är det smart att ha tillgång till behörigheten Rapport - bisyssla som saknar attestering. Denna kommer i sin tur generera påminnelser på startsidan.


Fick du svar på din fråga?