Skip to main content

Registrera manuell anställningstid - Knowledgebase / Grund/klient / Personbilden - WinLas Hjälpcenter

Registrera manuell anställningstid

Authors list

Ibland kan det finnas ett behov av att registrera manuell anställningstid i WinLas, för att säkerställa att all anställningstid för arbetstagaren finns med i WinLas. Det är av särskild vikt att all anställningstid finns medräknad i WinLas vid de tillfällen arbetsgivaren befinner sig i en övertalighetssituation och behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist. Anställningstiden är också en viktig faktor i samband med företrädesrätten.

Vem kan registrera manuell anställningstid?

Användarbehörighet R2 krävs för att kunna registrera manuell anställningstid i WinLas. Saknar du behörighet R2 kontakta din systemförvaltare.Manuell anställningstid med from-tom datum

Att registrera manuell anställningstid med from-tom datum är ett väldigt tydligt sätt att specificera arbetstagarens anställningstid. Alternativet med att registrera anställningstiden på detta sätt är också särskilt lämpligt då det finns uppgifter om anställningsformen. Den informationen är speciellt viktig om den anställningstid som registreras har skett under de närmsta fem åren då anställningstid inom den tidsramen kan vara företrädesrätt- och konverteringsgrundande.


Nedan tabell ger information om vilka olika typer av anställningar det finns i WinLas, samt vad respektive typ står för och vad den ger i WinLas i förhållande till beräkning av anställningstid, företrädesrätt och konvertering.
Manuell anställningstid som TIM-rad

Att registrera manuell anställningstid som en TIM-rad lämpar sig då det finns uppgifter om mellan vilka from-tom datum tiden är intjänad. Dock saknas specifika uppgifter om anställningsform, eller så är den av mindre betydelse då tiden som ska registreras är så pass gammal att arbetstagaren inte kan tillgodoräkna sig den vid beräkning av företrädesrätt-och/eller konvertering.


Historisk tid, tom

Vid registrering av historisk tid, tom läggs all historisk anställningstid in som en klumpsumma där enbart tom datum anges.


Ta bort manuellt registrerad anställningstid inlagd med from-tom eller som TIM-rad

Markera anställningsraden, så raden blir blå.
Tryck Delete på tangetbordet

Bekräfta borttaget av anställningsraden genom att trycka Ja


Sparaknappen aktiveras, tryck på den för att spara ändringen
Den manuellt inlagda anställningsraden är nu borttagen.

Note

På samma sätt går det även att ta bort intankade anställningsrader.

Fick du svar på din fråga?