Skip to main content

SAML2 SSO mot Entra ID (Azure AD) - Knowledgebase / API och SSO - WinLas Hjälpcenter

SAML2 SSO mot Entra ID (Azure AD)

Authors list

Skapa en Enterprise Application

 1. Öppna Azure-portalen (https://portal.azure.com)

 2. Sök på Enterprise Applications

 3. Välj New application

 4. Tryck på Create your own application

 5. Döp appen till lämpligt namn t.ex WinLas Webb

 6. Välj Integrate any other application och tryck på Create

Konfigurera SSO

 1. Välj Single sign-on i den vänstra menyn

 2. Välj Edit under Basic SAML Configuration

 3. Klistra in metadatalänken du fått från WinLas som Identifier (Entity ID) - länken är oftast i följande format:
  https://winlas.<kund>.se/index.php/login/saml/samlEndpoints/metadata/<kund>

 4. Under Reply URL (Assertion Consumer Service URL) klistrar du in den andra URL:en du fått från WinLas i följande format:
  https://winlas.<kund>.se/index.php/login/loginStart/acs/<kund>

Konfigurera Claims

För att WinLas Webb ska fungera korrekt behöver personnummer skickas med i claimet. Vill ni sköta behörigheter via AAD:t kan ni även skicka med grupptillhörigheter som claims. Följ dessa steg för att lösa det:

 1. Välj Edit under Attributes & Claims

 2. Välj Add new claim

 3. Döp claimet till PERSNR

 4. Under Source välj Attribute och markera attributet som innehåller personnummer

 5. Spara

Nu är konfigurationen färdig och kan testas. Följande steg behövs också göras ifall ni ska sköta behörigheterna i WinLas via AAD:t.

 1. Öppna Attributes & Claims

 2. Välj Add a group claim

 3. Välj vilka grupper ni vill exponera till applikationen, i vårt exempel har vi valt All groups

 4. Under Source attribute väljer ni sAMAccountName - finns inte den attributen tillgänglig går det att mappa via Group ID men det kan kräva viss handpåläggning från WinLas sida

 5. Expandera Advanced options och kryssa i Customize the name of the group claim och döp sedan claimet till ROLES

 6. Nu är konfigurationen färdig och användarna ska få sina behörigheter vid inloggning (efter mappningen är gjord i systemet mellan Grupptillhörighet > Roll i WinLas)


Fick du svar på din fråga?