Skip to main content

Säsongsanställda med företrädesrätt - Knowledgebase / Grund/klient / Rapporter - WinLas Hjälpcenter

Säsongsanställda med företrädesrätt

Authors list

I WinLas finns i nuläget ingen egen LAS-skylt som hanterar företrädesrätt för säsongsanställda. Detta innebär att det inte heller finns en specifik rapport för denna typ av företrädesrätt. Men det finns fortfarande sätt att hitta arbetstagare som uppnått företrädesrätt till ny säsongsanställning.

Rapporten All personal - säsongsanställda

Rekommendationen är att rapporten tas fram efter det att säsongen har avslutats. På så sätt får vi fram ett underlag på vilka som har företrädesrätt till nästa säsong.

Fick du svar på din fråga?