Skip to main content

LAS-staplar och simulering - Knowledgebase / Webb / Personsidan - WinLas Hjälpcenter

LAS-staplar och simulering

Authors list

I rutan företräde och konvertering summeras beräkningarna för företrädesrätt samt konverteringsrätt. Om någon av de två översta staplarna är fyllda (Företräde), har medarbetaren kvalificerats för rätt till företräde. Om någon av de tre undre staplarna (Konvertering) är fyllda har medarbetaren kvalificerat för konvertering till tillsvidareanställning.


Tolka LAS-staplar och simulera

LAS-staplarna fylls på allt eftersom personen arbetar i verksamheten, och när staplarna är fulla har personen antingen rätt till företräde eller konvertering. Vid exempelvis nyanställning kan det vara lämpligt att simulera effekt från anställning. Förutsatt rätt behörighet kan användare simulera potentiella anställningar och direkt få återkoppling kring eventuell rätt till företräde eller konvertering. Om flera staplar är fyllda

Staplarna fylls olika snabbt, och i vissa fall kan flera staplar vara fyllda samtidigt. Gällande företräde kommer då det allmänna företrädet gälla framför den som ges enligt särskild visstid. Gällande konvertering gäller den stapel som fylls först.


Månadsackar

Under menyalternativet Månadsackar syns LAS-staplar både enligt status idag, men även efter senaste anställning. WinLas redovisar även där hur arbetade dagar har beräknats. En bra vy att utgå ifrån om det finns frågor kring hur LAS-beräkningar blivit räknade under tid.

Fick du svar på din fråga?