Skip to main content

Skapa anteckning på personsidan - Knowledgebase / Personalanteckningar / Hantera anteckningar på personsidan - WinLas Hjälpcenter

Skapa anteckning på personsidan

Authors list

Med hjälp av personalanteckningar kan användare skapa digital dokumentation som följer medarbetaren under hela anställningen. Skapa anteckning från förberedd mall som resulterar i sökbar dokumentation.

Skapa anteckning

Från personsidan hittas fliken Anteckningar i menyn. I denna vy listas eventuella anteckningar med tillhörande status och synlighet för medarbetare. För att lägga till ny anteckning klickar användaren på Lägg till, och väljer därefter önskad anteckningsmall som skapats av administratör. För att kunna skapa anteckning förutsätts att användaren har behörighet att dels visa men även redigera anteckningen.

Skapa anteckning.gif

Fyll i/redigera anteckning

Beroende på rutiner och vilken mall som används kan anteckningen anta olika utseenden. Efter att anteckning skapats kan information fyllas i direkt.

Note


Anteckningen sparas kontinuerligt för att undvika onödig risk att noteringar skulle försvinna.

Åtgärder

I samband med att anteckningen redigeras kan jag som användare, förutsatt behörigheter, hantera anteckningen utifrån följande handlingar:

 • Lås anteckning för redigering
  Om exempelvis medarbetare och chef skriver i anteckningen kan anteckningen låsas. Detta innebär att ingen kan redigera anteckningen förrän den låses upp igen.

 • Maila till medarbetare
  Om medarbetare har mailadress registrerat i systemet kan anteckning mailas direkt från systemet.

 • Bifoga fil
  Fil kan knytas till anteckningen i samband med redigering.

 • Inställningar
  Byt namn på anteckningen eller bestäm ett bevakningsdatum som kan påminna chef när datum närmar sig.

 • Hämta PDF
  Anteckningen sparas i PDF-format lokalt på datorn.


Fick du svar på din fråga?