Skip to main content

Skapa kundspecifik händelse - Knowledgebase / Grund/klient / Stöd för systemförvaltare / Tabeller - WinLas Hjälpcenter

Skapa kundspecifik händelse

Authors list

En kundspecifik händelse kan användas i de fallen där de medföljande händelserna i WinLas inte täcker ert behov. En kunspecifik händelse kan dock aldrig vara styrande i WinLas, dvs de påverkar inga andra delar i systemet till skillnad från en WinLas styrande händelse som exempelvis kan släcka eller tända företrädesrätten på en person.

Hur skapas en kundspecifik händelse?

För att skapa en kundspecifik händelse krävs det att användaren har R1 behörighet. R1 behörighet innehas vanligtvis av systemförvaltaren.

Gå till Arkiv- Tabeller- Händelser

Ställ markören på valfri rad

Tryck Ctrl + Insert för att skapa en ny tom rad

2023-12-07_08-56-41.jpgAnge ett K i kolumnen Märke. K talar om att det är en kundspecifik händelse.

2023-12-07_08-59-47.jpg
I kolumnen Händelse ange vad den nya händelsen ska heta.

2023-12-07_09-02-08.jpg
Ange inget i kolumn Kod utan tryck istället Spara.

2023-12-07_09-02-59.jpg
Note

Det går att ändra ordning på händelserna i tabellen genom att markera händelsen och sedan trycka på pilarna upp och ner.

2023-12-07_09-02-59 1.jpg
Fick du svar på din fråga?