Skip to main content

Sök reda på Socialstyrelsens legitimationer med rapporter - Knowledgebase / Kompetens / Import av legitimationer - WinLas Hjälpcenter

Sök reda på Socialstyrelsens legitimationer med rapporter

Authors list

Importen sköter registrering av legitimationer automatisk genom att kontinuerligt hämta uppgifter från Socialstyrelsen. Detta innebär att användare enbart behöver fundera på hur vi söker reda på legitimationerna. Till hjälp finns färdiga rapporten Legitimationer från Socialstyrelsen.

Rapporten Legitimationer från Socialstyrelsen ger överblick på vilka inom valt urval som besitter vilken legitimation. Då rapporten utgår från valda legitimationer kan personer dyka upp på flera rader om de har flera kompetenser tillagda.

Skapa rapporten genom att:

  1. Välj en eller flera legitimationer.


  2. Avgränsa eventuellt utifrån befattning och/eller organisation.

  3. Skapa rapport.

Note


I rapporter finns möjlighet att visa GAP och avslutade anställningar.

Väljs alternativet att visa GAP visas de i satt urval som uppfyller sökkriterierna, samt de som inte uppfyller. Detta innebär att om jag exempelvis väljer en del i organisationen, därefter bockar i visa GAP, kommer samtlig personal på denna enhet visas och vilka som uppfyller sökkriterier.

Väljer jag att visa personer med avslutade anställningar kommer de personer som uppfyller sökkriterierna visas, både de med aktiva anställning och de som inte har det idag.

Tänk på att tillgången till rapporter styrs via behörigheter. Skulle du t.ex. inte se ovanstående rapport alls under dina rapporter så kan era systemförvaltare behöva göra rapporten synlig för dig.

Fick du svar på din fråga?