Skip to main content

Vad är en systemförvaltare i WinLas? - Knowledgebase / Webb / För systemförvaltaren - WinLas Hjälpcenter

Vad är en systemförvaltare i WinLas?

Authors list

Att vara systemförvaltare/administratör i WinLas kan kort summeras som spindeln i nätet för produkten. I kommande avsnitt kommer vi dyka in djupare i vad systemförvaltaren behöver göra löpande för att hålla ett öga på att systemet är rätt inställt och uppdaterat för användarna.


Vem är systemförvaltare?

Tumregeln är att den första användaren som loggar in i WinLas blir systemförvaltare, men det är en roll organisationen tilldelar själva. I vissa fall är det enklast att det är en person, och i andra fall är det fördelat på flera användare (beroende på vad som passar organisationen).Note


Om det finns flera produkter aktiverade i WinLas är det inte ovanligt att fördela ansvar mellan produkter. Det är dock viktigt att en systemförvaltare exempelvis uppdaterar informationen in i WinLas från lönesystem (tanka), som används i både huvudprodukt och tillägg.


Vad gör systemförvaltaren?

Systemförvaltaren kan generaliseras som expertanvändare och kontaktperson mellan WinLas och organisationen. Det betyder alltså att systemförvaltaren känner till hur behörigheter och användare hanteras, men även hur informationen uppdateras i systemet. Som systemförvaltare är det också viktigt att hålla koll på släpp av nya versioner, och se till att produkten uppdateras (vid molntjänst uppdaterar WinLas installationen).

Fick du svar på din fråga?