Skip to main content

Vad är personsidan? - Knowledgebase / Webb / Personsidan - WinLas Hjälpcenter

Vad är personsidan?

Authors list

Du når Personsidan antingen oftast från från sökning eller personallistan ( Vad är startsidan?). Personsidan är den vy som ger överblick på personens anställningsstatus, händelser med mer.


2023-09-18_08-13-17.png

Varje personsida är unik

Personsidan anpassar sig efter vem som är inloggad och vilken person som undersöks. Detta innebär att vyn ser olika ut beroende på vad användaren har behörighet att se, och vad som är aktuellt.

Note


Vad som är aktuellt innebär exempelvis att rutan företräde och konvertering inte syns för tillsvidareanställda, eller att rutan händelser döljs om händelser saknas.

Kontaktuppgifter

Informationen hämtas generellt från lönesystemet.

Anställning

I rutan Anställning syns information om senaste pågående anställning/anställningar (enhet, befattning och anställningstyp), den senaste anställda dagen samt den totala anställningstiden beräknad till och med den dagen.


6421be14-eb89-4730-b2d3-4cd44cf77ce8.png

LAS-status

Medarbetare kan befinna sig i olika LAS-statusar beroende på vilken företrädesrätt som uppnåtts. De olika LAS-statusarna är:

  • PRELAS: Medarbetaren har ännu ej kvalificerat sig för företrädesrätt till återanställning.

  • LAS Allmän: Medarbetaren har kvalificerat sig för företrädesrätt till återanställning.

  • LAS SÄV: Medarbetaren har kvalificerat sig för företrädesrätt till återanställning enligt Särskild visstid (SÄV).

  • Ej LAS: Medarbetaren har förlorat rätt till företrädesrätt till återanställning.

  • TV: Tillsvidareanställd.

Färg på anställningen

Beroende på vilken anställningsform medarbetaren har synliggörs det via olika färger.

Grön färg används för tillsvidareanställning.

643e4ef0-ebee-4fab-a4af-c8abbb2dc0d7.png

Blå färg används för visstidsanställning.

67200272-74f3-4025-ba5c-0b19aaf95057.png

Grå färg används för inaktiva anställningar (som dyker upp om personen inte har en pågående anställning).

2023-09-18_08-54-59.png

Fick du svar på din fråga?