Skip to main content

Vad är profiler? - Knowledgebase / Kompetens / Profiler - WinLas Hjälpcenter

Vad är profiler?

Authors list

Det är bra att veta vilka kompetenser personalen besitter, men det finns stort värde att visualisera GAP kring ett visst antal nyckelkompetenser; var finns och saknas relevant kompetens? Genom att använda profiler öppnas möjligheten att ange målvärden på individnivå, kopplat mot befattning, befattningsgrupp eller AID-kod. Profilen hjälper användarna att se vilka kompetenser som förväntas på en medarbetare. Vissa profiler kan vara kravställda kompetenser, andra profiler kan vara ett sätt att visa och följa upp hur medarbetaren ska nå nästa nivå i karriären.
2023-06-30_07-49-06.png

Profiler visar GAP

Profilen kan ses som ett filter som identifierat och visualiserar vilka kompetenser personal förväntas ha registrerade på sig eller bör sträva efter. Det blir därför enklare att utvärdera befintlig och saknad kompetens på personal eller enhet. En vanlig profil i WinLas kan göras enkel och identifera krav utifrån en kompetens (exempelvis som lärare ska du besitta en lärarlegitimation), eller mer komplex (som senior projektledare ska du ha hög kompetens inom kommunikation). I kommande avsnitt kommer vi gå igenom hur administratör bygger en profil och tillgängliggör användarna.


Vanligtvis inte personliga

Till skillnad från kompetenser är profilen är inte någon mätbar kompetens, utan är mätverktyget som utvärderar måluppfyllnaden kring ett antal kompetenser. Exempelvis kan en befattning i organisationen ha ett mål, medan en annan ett annat mål. Därför är profilen sällan personlig utan knyts på andra sätt, exempelvis yrkesroll eller organisatorisk tillhörighet.

Fick du svar på din fråga?