Skip to main content

Vad är tankning? - Knowledgebase / Grund/klient / Stöd för systemförvaltare - WinLas Hjälpcenter

Vad är tankning?

Authors list

WinLas fylls med information med hjälp av den så kallade tankningen. Tankning innebär att systemförvaltaren hämtar information från lönesystem för att presentera denna i WinLas.

Vad hämtas i tankningen?

Generellt kan man säga allt som berör organisationsstruktur, befattningar och arbetsställen från lönesystemet tankas in i WinLas. I samband med tankningen styrs många grupperingar vilket avgör hur anställningar ska tolkas.


Hur ofta ska systemförvaltaren tanka?

En fråga som har olika svar. Men tumregeln är så ofta som information behöver uppdateras. Vissa nöjer sig med en gång i månaden, medan andra flera gånger i veckan.


Var kan jag lära mig mer kring tankning?

Tankningen och hur data fylls på är en central fråga och något vi rekommenderar systemförvaltare att snabbt bekanta sig med. Du hittar en grundutbildning för systemförvaltare på våra Utbildningssidor.

Fick du svar på din fråga?