Skip to main content

Landskrona stad integrerar WinLas och Learnifier - News / Inspiraton - WinLas Hjälpcenter

Landskrona stad integrerar WinLas och Learnifier

Authors list

Sommaren innebär för många ledigheter och avkoppling. Samtidigt står många organisationer inför utmaningen att utbilda och säkerställa att sommarvikarierna besitter rätt kompetens när man ska kliva in i verksamheten. En av dessa organisationer är Landskrona Stad som berättar hur de hanterar utmaningen. 

Behov av enkel översikt

Landskrona stad valde att under våren aktivera Learnifiersom verktyg för att onboarda och säkerställa att både intern men främst sommarpersonalen gått rätt utbildning vid rätt tillfälle, vilket Anna Guricke, kvalitetscontroller i Landskrona stad, betonade tidigt implementeringen är A och O för dem. Parallellt aktiverades även WinLas Kompetens.  Guricke, som haft en central roll i arbetet, beskriver både aktiveringen och produkten som smidig: ”Mycket smidigt, jag upplever att WinLas Kompetens är väldigt intuitiv och enkel att administrera, och med stöd i Kunskapsdatabasen kan det knappt gå att göra fel. Sen har stöd från projektledare förstärkt bilden av att det är enkelt, smidigt och projektledare har tagit ansvar för att få allt på plats inom uppsatta tidsramar.”Med både Learnifier och WinLas på plats fanns förutsättningarna att integrera systemen så ett helhetsgrepp kunde tas kring hur kompetens följs upp och dokumenteras. Målbilden var och är att på en plats kunna få en bra bild, i ett intuitivt gränssnitt, av vilken kompetens den enskilde medarbetaren besitter, vilken kompetens som finns på respektive enhet och även på förvaltningen i sin helhet, berättar Anna.

 
”Mycket smidigt, jag upplever att WinLas Kompetens är väldigt intuitiv och enkel att administrera, och med stöd i Hjälpcenter kan det knappt gå att göra fel.”


Integrationen mellan WinLas och Learnifier skickar användare löpande in i Learnifier, och hämtar därefter resultatet tillbaka till WinLas varför all information samlas i personliga profiler. Profilerna visar nu vilka som besitter rätt kompetenser för sin roll och möjliggör snabba översikter utifrån vad administratör ställt in.

Landskrona är först ut att få prova integrationen och samarbetet leder fram till mycket bra återkoppling för att det ska vara enkelt att administrera och få ut önskade effekter från systemen.

 

Även importer från Socialstyrelsen integreras

 

2023-02-13_19-45-33.png

Målbilden att få en enkel och snabb översikt motiverade även att automatiskt hämta legitimationer från Socialstyrelsen som kompetens. Guricke ser att hämtningarna underlättar arbetet att få översikter för anställda i Landskrona stad, men ser ännu mer fram emot när den skyddade yrkestiteln undersköterska inkluderas i hämtningarna.Det ska bli spännande att fortsätta samarbetet tillsammans med både Landskrona stad och Learnifier!


Fick du svar på din fråga?