Skip to main content

Behörighetsgrupper - Knowledgebase / Webb / Roller och behörigheter - WinLas Hjälpcenter

Behörighetsgrupper

Authors list

Innan användare kan logga in i Webb behöver de en roll/behörighetsgrupp som håller koll på vad användare ska ha behörighet att göra och ej. Som systemförvaltaren går det lägga till fler om så önskas.


Note


När WinLas Webb aktiveras följer ett visst antal behörighetsgrupper med (deras namn börjar på WLWebb).


Lägg till ny behörighetsgrupp

Om fler behörighetsgrupper behövs är det enkelt att lägga till fler. Navigera till Administration -> Behörighetsgrupper. Klicka därefter på Lägg till och namnge gruppen med eventuell beskrivning. Efter att behörighetsgruppen lagts till kan den redigeras i åtgärdsmenyn.

Lägg till ny behörighetsgrupp.gif

Redigera egenskaper för behörighetsgrupp

  • Behörighet till enheter syftar till att användare kan få enheter knutna till sig som Min personal". Effektivt för exempelvis chefsgrupper som har enhetsansvar.

  • Lås rollgrupp som default innebär att när rollen tilldelas så låses den samtidigt. En låst behörighetsgrupp finns knuten på användare tills systemförvaltare tar bort den manuellt. Mer om låsta behörighetsgrupp här:  Användarsidan.


Medarbetarrollen

Medarbetarrollen aktiveras generellt för alla med aktiv anställning. Detta innebär att det är enkelt att inkludera medarbetare i systemet. Om medarbetare ej ska logga in i systemet bör inloggning vara urbockad i behörigheterna för rollen WLWebb - Medarbetare.

Note


Det är alltid välkommet att kontakta WinLas om önskemål finns att släppa in medarbetare i WinLas eller om det finns funderingar.


Tilldela behörighetsgrupper till användare med mappning

För att undvika lägga på roller för varje enskild användare är det smart att använda mappning. Roller tilldelas då automatisk i systemet när användare loggar in. Tilldela roller med behörigheter via mappning (SSO)


Note


Glöm inte att att behörighetsgruppen styr vilken roll användare har, men det är Behörigheter som bestämmer vad användare ska få göra i systemet.


Fick du svar på din fråga?