Skip to main content

Koppla enheter till chefer (chefslistan) - Knowledgebase / Webb / Roller och behörigheter - WinLas Hjälpcenter

Koppla enheter till chefer (chefslistan)

Authors list

För att undvika lägga till samma information flera gånger kan WinLas i många fall identifiera från tankningen vilka delar i organisationen chefer har ansvar över. Det går även att lägga till detta manuellt i WinLas. Tillsammans skapar de två sätten chefslistan i WinLas.

Warning


Det finns olika förutsättningar på hur chefer importeras in till WinLas. Kontakta gärna supporten om du har frågor kring hur det fungerar för just er organisation.

Hämta kopplad enhet via tankning

Information om enhetsansvar kan generellt hämtas i samband med tankning till WinLas. Var därför noga med att chefer ligger korrekt i exempelvis lönesystem så detta även speglas korrekt i WinLas. I chefslistan och på användarens konto kommer det synas vilka som enheter som hämtats via tankning.

Note


Systemet skiljer på att tilldela roll och att koppla enhet. Detta innebär att rollen tilldelas i samband med inloggning om SSO används, och enheten i samband med tankningen.

Lägg till kopplad enhet manuellt

Önskas enhetsansvar läggas till manuellt görs detta på användarens användarkonto. Säkerställ att användaren har behörighetsgrupp som tillåter att enheter kopplas ( Behörighetsgrupper) för att sedan klicka på “Lägg till” i tabellen användarens enheter. Välj vilken/vilka enheter som ska hanteras av användaren och eventuell tidsbegränsning. Anges från och med- eller till och med-datum kommer enheterna läggas till-från användaren vid dessa datum.

Fick du svar på din fråga?