Skip to main content

Kompetensfält - Knowledgebase / Kompetens / Administrera kompetenser - WinLas Hjälpcenter

Kompetensfält

Authors list

Att komplettera kompetenser med ytterligare information är ett smart sätt att skapa ytterligare sökbart innehåll direkt i rapporterna. Kompetensfält är även en viktig del i att tillåta kompetenser ha olika nivåer.

Vad är kompetensfält?

Att veta vilka anställda som besitter vilken kompetens är viktigt. Men ibland behövs ytterligare information såsom vilken typ av brandutbildning personal gått eller genomförandedatum eller nivå på kompetens. Det är här kompetensfält kommer in i bilden som besvarar frågan "vad behöver vi veta mer än att personen besitter kompetensen?".


Lägg till nytt kompetensfält

Kompetensfält hittas under Administration förutsatt att användaren har behörighet att Administrera kompetensinställningar. Lägg därefter till ett nytt kompetensfält genom att klicka på Lägg till.


2023-06-30_14-27-50.png

Olika typer av kompetensfält

Beroende på vilken typ av information som ska läggas in i kompetensfältet kan olika datatyper användas. Nedan listas de olika typerna:


Note


Fält för gäller t.o.m. följer alltid med samtliga kompetenser varför detta inte behöver läggas till.

Datatyp

Användning

Text

Användare kan lägga till fritext

Heltal

Användare kan lägga till valfritt heltal

Sant/falskt

Användare kan lägga till om kompetens är sant eller falskt

Decimaltal

Användare kan lägga till valfritt decimaltal

Datum

Användare kan lägga till datum med hjälp av kalender

Alternativ

Användare kan lägga till ett alternativ från lista

Alternativ flerval

Användare kan lägga till ett eller flera alternativ från lista


Note

Glöm inte lägga till alternativ och värde!

Om kompetensfält med datatypen Alternativ, eller Alternativ flerval används är det viktigt att ställa in vilka alternativ användare ska kunna välja mellan. Gå till kompetensfältets åtgärdsmeny för att redigera fält. Ett tips är att ta som vana att sätta värde på alternativen om de exempelvis ska användas i profiler (1,2,3 etc). Alternativen kan då viktas mot varandra (där 2 är högre värde än 1 exempelvis) och rapporterna blir effektivare om kompetensfält används vid urval.


Lägg-till-kompetenfält.gifArkivera och ta bort kompetensfält

Önskas kompetensfält tas bort behöver detta först arkiveras. Vid arkivering döljs fältet för användarna, men information finns sparat. Vid borttagning av arkiverat kompetensfält raderas även all underliggande information.Lägg till kompetensfält i Kompetensträdet

När det finns kompetenser i kompetensträdet och kompetensfält skapade återstår endast att knyta ihop dessa. Kompetensfält kopplas till kompetensgrupp i kompetensträdet, vilket innebär att kompetensfältet kommer finnas på samtliga kompetenser tillhörande den gruppen. För att lägga till fält, markera önskad kompetensgrupp med som ska ha fältet kopplat till sig. Nu vet WinLas vilka kompetenser som önskar vilken information, och användarna kommer kunna lägga till önskad information på önskade kompetenser.


Koppla-kompetensfält.gif

Fick du svar på din fråga?