Skip to main content

Kompetensrapporter - Knowledgebase / Kompetens / Administrera kompetenser - WinLas Hjälpcenter

Kompetensrapporter

Authors list

För att söka fram kompetenser i WinLas finns två färdiga rapporter - Kompetenser och Profiler. För att kunna ta del av rapporten förutsätts behörigheten Rapport- Kompetensrapport.


Note

I kompetensrapporterna finns möjlighet att visa GAP och visa avslutade anställningar.

Väljs alternativet att visa GAP visas de i satt urval som uppfyller sökkriterierna, samt de som inte uppfyller. Detta innebär att om jag exempelvis väljer en del i organisationen, därefter bockar i visa GAP, kommer samtlig personal på denna enhet visas och vilka som uppfyller sökkriterier.

Väljer jag att visa personer med avslutade anställningar kommer de personer som uppfyller sökkriterierna visas, både de med aktiva anställning och de som ej har det.


Rapporten Kompetenser

Kompetensrapporten ger överblick på vilka inom valt urval besitter vilken kompetens. Då rapporten utgår från valda kompetenser kan personer dyka upp på flera rader om de har flera kompetenser tillagda.

Skapa rapporten genom att:

  1. Välj en eller flera kompetenser från kompetensträdet.

  2. Komplettera med eventuell information i kopplade kompetensfält, exempelvis till och med-datum samt hur sökningen ska förhålla sig till kompetensfältet/kompetensfälten (större än/mindre än/lika med).

  3. Avgränsa utifrån befattning och/eller oganisation.

  4. Skapa rapport.


Example

Jag vill veta vilka som har valda kompetenser i vald del av organisationen.


Rapporten Profiler

Note


Profiler är en funktions som finns i produkten Kompetens Plus.

Profilrapporten ger överblick på måluppfyllnad per person inom valt urval. Då rapporten utgår från valda profiler kan personer dyka upp på flera rader om de har flera profiler tillagda. Värde summerar total måluppfyllnad av profil där aktuella kompetenser sedan listas.

Skapa rapporten genom att:

  1. Välj en eller flera profilerfrån kompetensträdet.

  2. Avgränsa utifrån befattning och/eller oganisation.

  3. Skapa rapport

Example

Jag vill veta hur måluppfyllnaden är i en vald profil i valda delar inom organisationen.


Urval

Förutom namn eller kompetens finns det ytterligare data att komplettera rapporten med. Efter att rapport skapats kan urval kompletteras genom att klicka på Urval. Rapporten kan då exkludera vissa kolumner eller inkludera fler kolumner, såsom enhetstillhörighet, tillhörande chef eller befattning. Detta gör att användaren kan skapa rapporter som inkluderar nödvändig information.

Fick du svar på din fråga?