Skip to main content

Koppla projekt från Learnifier till kompetens i WinLas - Knowledgebase / Kompetens / Integrationer - WinLas Hjälpcenter

Koppla projekt från Learnifier till kompetens i WinLas

Authors list

Att koppla kurs/projekt från Learnifier till WinLas Kompetens görs med några få klick! Koppling knyter ihop att när deltagare genomfört projekt i Learnifier med godkänt resultat, skapas kompetens i WinLas. Ett bra sätt för att samla resultat på ett och samma ställe.

Vad gör integrationen?

  • Anställda synkroniseras automatiskt mellan WinLas och Learnifier: nya anställda som läggs till i WinLas läggs automatiskt till som användare i Learnifier, ändringar som görs i WinLas syns automatiskt i Learnifier, och när en anställd slutar tas personen automatiskt bort som användare i Learnifier. Utöver användarinformation speglas organisationsstruktur i WinLas automatiskt som “Teams” i Learnifier så att chefer/teamledare enkelt kan följa sina anställdas läroresor.

  • Integrationen möjliggör även att koppla projekt till kompetens i WinLas, vilket du kan läsa mer om nedan.

Koppla projekt till kompetens

Förutsatt att behörigheten Administrera kompetensintegrationer är aktiverad når användaren kopplingsvyn från administration. I vyn listas de kopplingar som är gjorda och möjlighet finns även att lägga till nya. Se instruktion nedan hur projekt kopplas ihop med kompetens.

Koppla kompetens kurs.gif

Generera till och med-datum

I de fall en kompetens behöver förnyas eller följas upp är det lämpligt att använda till och med-datum som genererar påminnelser. För de kompetenser som skapas från integrationen genereras datum från kompetensens defaultvärde för t.o.m. som ställs in i kompetensträdet. Defaultvärde är de antal dagar som systemet kommer räkna upp utifrån registreringsdatum (då användaren blev godkänd på projekt i Learnifier). Exempelvis kommer värde 365 generera en kompetens giltig ett år från registreringsdatum.

Note


Information tillhörande andra typer av kompetensfält behöver läggas till manuellt på personsidan.

2023-04-28_11-02-39.png

Note


Tips!

  • Administratören kopplar i egen vy vilka kurser som ska generera vilken kompetens. För att hitta till kopplingarna förutsätts att behörigheten Administrera kompetensintegrationer är aktiverad för administratörens roll.

  • WinLas identifierar vilka deltagare som ska ha vilken kompetens med hjälp av epostadress. Saknas kompetens hos någon anställd bör epostadresser mellan systemen undersökas.

  • När du kopplar kurs till kompetens hämtas även historiska deltagare. Detta innebär att om deltagaren gick kursen innan kopplingen, kommer kompetens ändå skapas för deltagaren i WinLas. Om en person redan hade kompetens registrerad skrivs inte denna över för att undvika dubbletter.

  • Du kan koppla flera kurser till samma kompetens, men även flera kompetenser till en kurs.

  • Skulle något gå knas när du testar eller vid underhåll, kom ihåg att när du tar bort koppling mellan projekt och kompetens kommer de genererade kompetenserna fortfarande finnas registrerade på deltagarna. Önskas samtliga registrerade kompetenser tas bort behöver kompetensen tas bort från kompetensträdet, vilket även tar bort registreringen på samtliga med den kompetensen. 

  • Om projekt tas bort från Learnifier kommer kopplingen fortfarande synas i WinLas, men kompetenser uppdateras inte längre. Koppling kan därför tas bort om så önskas.


Fick du svar på din fråga?