Skip to main content

Kompetensutvecklingsplaner - Knowledgebase / Kompetens / Hantera kompetenser på personsidan - WinLas Hjälpcenter

Kompetensutvecklingsplaner

Authors list


Note


Den här artikeln riktar sig till dig som har Kompetens Plus.

Utvecklingsplaner i WinLas Webb ger möjlighet att skapa individuella kompetensutvecklingsplaner för medarbetare. Funktionen är kopplad till kompetensträdet samt profiler, och användaren kan därmed enkelt lägga till kompetensmål för en enskilda medarbetare.

I vårt exempel nedan tänker vi oss att Magnus som idag inte är chef ska utvecklas för att i framtiden bli chef. Fram till nästa avstämning av hans utvecklingsplan ska han delta i en chefsutbildning hos WinLas och en chefsutbildning hos Chefsutbildarna.


Skapa kompetensutvecklingsplan

Under fliken Utvecklingsplaner hanteras kompetensutvecklingsplanen för medarbetaren. I utvecklingsplansvyn finns funktionen simulera profil även innan en plan skapats, vilket ger möjlighet att se hur väl en medarbetare uppfyller en kravprofil som ännu inte finns registrerad på medarbetaren. I översiktsvyn ses även aktiva och avslutade utvecklingsplaner, samt en funktion för att lägga till ny utvecklingsplan. Klicka på knappen Lägg till för att skapa en ny plan.


Note


När en utvecklingsplan skapas måste ett bevakningsdatum anges. Bevakningsdatumet genererar en påminnelse på startsidan, så att t.ex. chef enkelt har koll på att det nu är dags att följa upp aktuella utvecklingsplaner. Påminnelserna kan även skickas som mail. Läs mer under avsnittet Månadsbrev (påminnelser via mail).

2023-03-20_13-48-48.png


Klicka på utvecklingsplanens rubrik för att lägga till en aktivitetsåtgärd t.ex. utbildning, webbinarium eller dylikt. Åtgärden kopplas till en kompetens i kompetensträdet. Om man har kopplat utvecklingsplanen till en profil så visas denna när man ska skapa åtgärderna, vilket kan vara ett stöd, särskilt om man har ett stort kompetensträd eller kompetenser som har snarlika benämningar.


Note

Obligatoriska fält:

  • Fältet Aktivitet hämtas från de anpassningsbara aktivitetstyper som finns registrerade under Administration -> Kompetens -> Utvecklingsplan - Aktiviteter.

  • Fältet Startdatum anger när aktiviteten beräknas starta, och styr åtgärdsaktivitetens status (ex. Ej påbörjad, pågående)


Lägg till åtgärd.jpg

Skärmbild 2023-03-20 155248.jpgAvsluta åtgärd

Genom att klicka på de tre punkterna längst till höger på åtgärdsraden kan aktivitetsåtgärden avslutas. Åtgärdsalternativet Avslutad - Godkänd genererar att den kompetens som är kopplad till aktivitetsåtgärden registreras automatiskt hos medarbetaren. Alternativen Avslutad - Ej Godkänd och Tackat nej genererar ingen kompetens.

Skärmbild 2023-03-20 163103.jpg
Skärmbild 2023-03-20 164602.jpg
Fick du svar på din fråga?