Skip to main content

Månadsbrev (påminnelser via mail) - Knowledgebase / Webb / Systeminställningar - WinLas Hjälpcenter

Månadsbrev (påminnelser via mail)

Authors list

Varför har man ett system om det inte hjälper användarna att hålla koll? Med hjälp av olika påminnelser kan WinLas skicka summeringar till användarna utifrån satta intervall. Vad som påminns om är en inställningsfråga du kan läsa mer om här: Aktivera påminnelser


image.png

Månadsbrevet visar påminnelserna och hur många det rör sig om. För att veta
mer behöver användaren gå in i WinLas.

Hur fungerar månadsbrev?

Månadsbrevet summerar de påminnelser Chefsanvändaren får på startsidan. Observera att månadsbrevet visar den information som avser den personal som mottagaren är chef för, varför påminnelserna enbart kan skickas till chef. Om det inte finns några notiser att skicka ut, uteblir månadsbrevet (den månaden).


Aktivera månadsbrev

För att aktivera månadsbrev förutsätt vissa inställningar både för användarna men även i systemet i stort. Navigera till Administration -> Månadsbrev. Följ därefter stegen nedan.


  1. Säkerställ att månadsbrev skickas

För att månadsbrev ska kunna skickas behöver inställningen “Skicka månadsbrev” vara aktiverad, samt vilket datum påminnelserna ska skickas. Intervall bestämmer sedan hur ofta brevet ska skickas (där 0 skrivs in om påminnelser ska skickas en gång i månaden).

image.png

  1. Välj vilken text är som ska kommuniceras

Du som administratör bestämmer själv vilken text som ska kommuniceras i månadsbrevet. Ingressen och sidfoten kommer vara likadan oavsett vilka påminnelser som kommuniceras.

  1. Säkerställ att chefer har rätt behörighet

Månadsbrevet påminner utifrån chefens personal. För att chefer ska kunna ta emot ett månadsbrev behöver behörigheten “Användarinställning månadsbrev” vara påslagen för den roll cheferna har (ofta kallad WL Webb - Chef).

  1. Styr vilka påminnelser som ska skickas

För att lägga till vilka påminnelser som ska komma med i månadsbrevet behöver detta styras under Administration - Behörigheter - Rapporter för behörighetsgruppen chefer. Säkerställ därför att chef har tillgång till önskade rapporter och påminnelsefunktioner.


Fick du svar på din fråga?