Skip to main content

Påminnelser för kompetenser - Knowledgebase / Kompetens / Administrera kompetenser - WinLas Hjälpcenter

Påminnelser för kompetenser

Authors list

Att kunna påminna användare vid olika tillfällen är en viktig byggsten i systemstödet. Kompetenser kan påminna användare löpande utifrån olika behörigheter och inställningar, både via startsidan men även mejl.


2023-07-05_14-21-16.png

Olika påminnelser för kompetenser

WinLas kan påminna användare utifrån inställda triggers:

Kompetenser som håller på att löpa ut - Här listas samtliga kompetenser som har till och med-datum som löper ut inom en viss period (defaultinställning är 180 dagar).
Kompetenser som har löpt ut - Här listas de kompetenser som har till och med-datum som passerats.
Kompetenser som saknar attestering - Här listas de kompetenser som har anmärkingen Ej attesterad.


Aktivera påminnelser

Påminnelser aktiveras via behörighetsinställningen Påminnelse - Kompetens. Läs mer i följande artikel:  Aktivera påminnelser


Aktivera månadsbrev via mejl för chefer

Månadsbrev aktiveras dels som behörighet, men även som systeminställning. Läs mer i följande artikel:   Månadsbrev (påminnelser via mail)

Fick du svar på din fråga?