Skip to main content

Stäng av funktionen Egna anteckningar - Knowledgebase / Grund/klient / Stöd för systemförvaltare - WinLas Hjälpcenter

Stäng av funktionen Egna anteckningar

Authors list

I och med att egna anteckningar inte är synliga för alla i organisationen utan enbart för den som skrivit anteckningen kan det vara läge att fundera på om ni verkligen ska fortsätta att använda funktionen i WinLas.

För att stänga av denna funktion börjar du med att exportera Egna anteckningar och klistra in i Excel (Se artikel Exportera Egna anteckningar) När du väl fått fram listan över de anteckningar som finns registrerade i ert WinLas behöver du nu ta bort dessa innan funktionen kan stängas av.

I listan över era anteckningar ser du vem som har skrivit anteckningen i den första kolumnen. Vidare ser du på vem den är registrerad samt vad det står. Det kan finnas värdefull information som ni vidare önskar spara. Då rekommenderar vi att ni registrerar detta som en händelse i stället. Det finns en händelse som heter Arkiverad anteckning som man kan använda sig av till detta eller om man hittar en annan lämplig händelse, då beroende på vad som står i anteckningen. Är det information som ni inte längre vill ha kvar kan ni enkelt ta bort anteckningen genom att sudda bort texten.

För att komma åt anteckningarna som du själv inte har skrivit kan du använda dig av funktionen att logga in som annan användare. Denna funktion hittar du under Arkiv-system-logga in på nytt


Då kommer du att få upp en inloggningsruta för WinLas. Klicka sedan på fliken användare som du ser i menyfältet upptill i WinLas. Då kommer listan med era användare upp och där väljer du den användaren som du nu ska logga in som (personen som gjort anteckningen). Finns användaren som du ska logga in inte med i listan behöver den först läggas till som användare i användartabellen för att du sedan ska kunna välja rätt person att logga in som. Det kan ju vara så att en person har slutat och att användaren har tagits bort ur WinLas.
När alla anteckningar är borttagna eller flyttade till händelser så ska du nu gå till inställningarna och stänga av denna funktion. Du börjar med att gå till Arkiv-system-inställningar och klickar fram fliken använd. Här kan du nu bocka i Använd ej Egna anteckningar. Klicka på spara. Då kommer nu fliken på personbilden att försvinna och inga egna anteckningar kan nu skrivas.


Fick du svar på din fråga?